Retina Science is een plek waar het vrijdenken regeert. Alhoewel er een klein, vast team aan gestoorde auteurs is, accepteren en publiceren wij gretig artikelen (ook bekend als reviews) van derden.

Wij geloven dat alle meningen het waard zijn om te delen en te bevechten. Het spelen van de advocaat van de duivel is hier bij uitstek een voorbeeld van. De belangrijkste reden dat wij deze artikelen schrijven, is echter dat wij er simpelweg van genieten om dit te doen. We hopen dat u, beste lezer, net zoveel plezier beleefd aan het lezen van ons werk als dat wij hebben tijdens het schrijven.

Retina Science is niet gelieerd aan een specifieke politieke stroming, staat, opvatting of enig ander vorm van dogma.

Vanwaar de naam?

We zochten een pretentieuze, klassieke naam. Dat is, naar ons inziens, gelukt.

I don't understand the silly language used on this website

Although our primary audience is Dutch, we occasionally publish insightful articles (or reviews) in English. We hope you enjoy reading them.